Author Details

Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata

 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litostratygrafia plejstoceńskiego tarasu wysokiego doliny Łagowicy w rejonie Masłowca (SE część Gór Świętokrzyskich)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wskaźnikowe cechy uziarnienia aluwiów i ich znaczenie we wnioskowaniu o dynamice procesu
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 2 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
  VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze Chęciny 26–28.09.2019
  Abstract  PDF