Author Details

Labus, Małgorzata

 • Vol 70, No 4 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 9 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie waloryzacji i ochrony obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków myśli geologiczno-górniczej dla rozwoju województwa śląskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Związek między porowatością a stanem zachowania materiału kamiennego wybranych budowli zabytkowych na Górnym Śląsku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 5 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metoda biplot w interpretacji danych złożonych (CDA) w geologii
  Abstract  PDF