Author Details

Jugowiec-Nazarkiewicz, Małgorzata

  • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Biostratygrafia nanoplanktonowa margli żegocińskich; nowe spojrzenie na budowę geologiczną strefy lanckorońsko-żegocińskiej
    Abstract  PDF (Polish)