Author Details

Gonera, Małgorzata

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zabytki przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko morskich osadów miocenu w Kotlinie Sądeckiej — informacja wstępna
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Asocjacji Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO - Madryt, 23 - 27.11.1999
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Apel w sprawie ochrony stanowisk paleontologicznych
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wycieczka pokongresowa X kongresu RCMNS w Bukareszcie
  Abstract
 • Vol 43, No 8 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sympozjum naukowe Ochrona dziedzictwa geologicznego w Kopalni Soli Wieliczka - Wieliczka, 06-08.04.1995
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ochrona stanowisk flor lądowych neogenu w Karpatach
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Kolbuszewski - Ochrona przyrody a kultura
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Diachronie Climatic Impacts on Water Resources; NATO - Advanced Research Workshop - Heraklion, Grecja, 17 - 23.10.1993
  Abstract
 • Vol 59, No 10 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Geoochrona konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich (miocen zapadliska przedkarpackiego)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 12 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan geoochrony konserwatorskiej w parkach krajobrazowych Polski
  Abstract  PDF