Author Details

Bebek, Małgorzata

 • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność składu chemicznego kwaśnych wód spływu powierzchniowego z czynnej hałdy odpadów górniczych reprezentujących osady krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ metod analiz na niepewność oznaczeń chlorowców w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX) w wodzie i ściekach
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oznaczanie bromianów (V) w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie ciągłej analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia (SFA) oraz detekcją spektrofotometryczną w oznaczaniu indeksu fenolowego w próbkach środowiskowych
  Abstract  PDF