Author Details

Razowska-Jaworek, Lidia

 • Vol 70, No 6 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Wstępna ocena możliwości pozyskiwania pierwiastków wartościowych z wód kopalnianych oraz wód termalnych i leczniczych w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W UNII EUROPEJSKIEJ Geosciences and Water Framework Directive — 13 MAEGS — Hanower, Niemcy, 09–13.09.2003
  Abstract
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  31. Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeo- logów - Monachium, Niemcy, 09-14.09.2001
  Abstract
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Seminarium nt. Mapa występowania, zagrożenia i ochrony wód podziemnych powiatu Sosnowiec, 15.04.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie wielowarstwowych zbiorników wodonośnych na przykładzie GZWP nr 338 – Subzbiornik Paczków–Niemodlin
  Abstract  PDF (Polish)