Author Details

Kaszubowski, Leszek Józef

 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na niestabilność infrastruktury budowlano-drogowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wytrzymałość na ścinanie i ściskanie gruntów polskiego Bałtyku na głębokości 10 i 20 m poniżej dna morskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ współczesnych ruchów pionowych podłoża na zmiany parametrów geotechnicznych gruntów spoistych, niespoistych i organicznych
  Abstract  PDF