Author Details

Zaleszkiewicz, Leszek

 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Procesy aktywizujące degradację wybrzeża klifowego Zalewu Puckiego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rzeźba i geneza powierzchni podczwartorzędowej w rejonie Łęczyc k. Lęborka
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komputerowa dokumentacja brzegów klifowych Kępy Puckiej, Oksywskiej i Swarzewskiej
  Abstract
 • Vol 43, No 4 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja - Coastal Conservation and Management in the Baltic Region, Riga-Klaipeda-Kaliningrad - Kłajpeda, Litwa, 02-08.05.1994
  Abstract
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Baltic cliffs and much more
  Abstract  PDF