Author Details

Kurowski, Leszek

 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formy osadu w strefie zmywu i najpłytszego przybrzeża na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ dynamiki falowania na zmiany w strefie plaży zewnętrznej, na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem i Dźwirzynem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentologia i tektonika serii karbońskiej w podłożu monokliny przedsudeckiej: nowe dane
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formy eoliczne w utworach plażowych na przykładzie wybrzeża Bałtyku między Mrzeżynem a Dźwirzynem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formy akumulacji piasku na równi zalewowej Odry między Koźlem a ujściem Kłodnicy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Depozycja warstw białokamieńskich - zapis ewolucji basenu wałbrzyskiego w czasie namuru B-C
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 11 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Erozyjna działalność wód schyłkowego stadium powodzi na podstawie form utworzonych w lipcu 1997 r. na terenie parku w Koźlu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 6 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka sedymentologiczna zlepieńców z Jaroty (NW część struktury bardzkiej)
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cykliczność aluwialnych osadów korytowych: warstwy białokamieńskie (namurjwestfal) w niecce wałbrzyskiej
  Abstract