Author Details

Jankowski, Leszek

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geologiczno-kartograficzne jako podłoże analizy mineralogiczno-geochemiczno-petrograficznej
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań zespołów minerałów i materii organicznej w regionie bieszczadzkim
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Biostratygrafia nanoplanktonowa margli żegocińskich; nowe spojrzenie na budowę geologiczną strefy lanckorońsko-żegocińskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi na temat danych i interpretacji przedstawionych przez Medusa 0il & Gas
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczesne geologiczne prace kartograficzne Oddziału Karpackiego PIG
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory chaotyczne w Karpatach
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 1 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postĘpowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 1 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 9 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2019) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 2 (2020) - Historia geologii
  HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Wojciech Ryłko (1950–2019
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szczegółowe badania petrograficzne skał z melanżu tektonicznego w Jabłonkach (Bieszczady)
  Abstract  PDF