Author Details

Chojecki, Leszek

  • Vol 21, No 6 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Określanie współczynnika filtracji na podstawie analizy krzywej uziarnienia
    Abstract