Author Details

Skrzypczyk, Lesław

 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008–2015)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Map of Preliminary Valorisation of the Major Groundwater Basins as cartographic representation of documentation of groundwater reservoirs, with establishing direction for further work and research
  Abstract  PDF
 • Vol 45, No 9 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie banków danych hydrogeologicznych jako źródła informacji wyjściowej na potrzeby opracowań kartograficznych i dokumentacyjnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powstanie i rozwój państwowej służby hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 10 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania hydrogeologiczne w drugim 50-leciu istnienia Państwowego Instytu Geologicznego na tle ich starszej historii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 7 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie aglomeracji warszawskiej na tle analizy kosztów finansowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wartości progowe stanu chemicznego JCWPd a klasyfikacja jakości wód podziemnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  SŁOWO WSTĘPNE
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wody podziemne zaliczone do kopalin – stan udokumentowania zasobów, stopień wykorzystania, perspektywy nowych odkryć, zadania na przyszłość
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pozycja zwykłych wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju. Stan i możliwości zagospodarowania zasobów wód podziemnych – wybrane zagadnienia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka wyznaczania granic złóż wód leczniczych, termalnych i solanek
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 10 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Unikalne właściwości wód leczniczych Solca Zdroju
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  System Banku HYDRO – powstanie, funkcjonowanie i kierunki jego rozwoju w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1972–2019
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Evolution of Polish hydrogeology
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Protection of groundwater quality and quantity of strategic groundwater resources of the Major Groundwater Basins
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polish Hydrogeological Survey – the response to European Directive implementation
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ramowa Dyrektywa Wodna w odniesieniu do wód podziemnych
  Abstract  PDF