Author Details

Dolecki, Leopold

 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lessy najstarsze i nowe stanowiska interglacjalnych gleb kopalnych na Działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zróżnicowanie stratygraficzne lessów okolic Grabowca na Wyżynie Lubelskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sprawozdanie z IX Polsko-Ukraińskiej Konferencji Terenowej: Stratygrafia i korelacja lessów i utworów glacjalnych Ukrainy i Polski - Kijów, Ukraina, 10 - 17.09.1999
  Abstract
 • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VIII seminarium polsko-ukraińskie -Korelacja stratygraficzna lessów i utworów lodowcowych Polski i Ukrainy - Warszawa i okolice, 22-27.06.1998
  Abstract
 • Vol 40, No 9 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości zastosowania metody termoluminescencyjnej do datowania utworów czwartorzędowych starszych od 0,3 - 0,5 Ma
  Abstract