Author Details

Jochemczyk, Leonard

 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1994). T. IV, pod redakcją naukową J. Skoczylasa
  Abstract
 • Vol 32, No 8-9 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skała ultramaficzna z warstw rudzkich rejonu Zebrzydowic (Rybnicki Okręg Węglowy)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 32, No 8-9 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie badań mineralogiczno-petrograficznych karbońskich skał płonnych dla celów korelacyjnych w GZW
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 32, No 8-9 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Węgiel kulisty z Kaczyc (Rybnicki Okręg Węglowy)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe sympozjum: Mineralogische Untersuchungenan archäologischen Fundobjekten - Poczdam,Niemcy, 30.11-02.12.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  K. Kasprzak, J. Skoczylas - Rozwój ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej. Historia i współczesność
  Abstract
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Streszczenia referatów wygłoszonych na posiedzeniach Oddziału Poznańskiego PTG (1993)
  Abstract
 • Vol 39, No 7-8 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Martwice wapienne Wielkopolski i Kujaw oraz ich wykorzystanie we wczesnośredniowiecznym budownictwie
  Abstract
 • Vol 39, No 7-8 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrograficzne badania materiałów wiążących z wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litogeneza piaszczystych osadów międzymorenowych w środkowej części Pojezierza Chełmińskiego
  Abstract  PDF