Author Details

Andrzejewski, Leon

  • Vol 32, No 12 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Niektóre problemy rozwoju doliny Ernz Blanche w okresie czwartorzędowym i jej stosunek do doliny rzeki Sure (Luksemburg)
    Abstract
  • Vol 59, No 9 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu pt. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych Górzno, 13–17.06.2011
    Abstract  PDF (Polish)