Author Details

Urbański, Krzysztof

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko interglacjału mazowieckiego w Gajcu — Pojezierze Łagowskie (zachodnia Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartograficzne prace pilotażowe wzdłuż budowy autostrady A4 między Legnicą a Wrocławiem
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stanowisko interglacjału eemskiego w Radówku (Pojezierze Łagowskie, zachodnia Polska) i jego implikacje dla litostratygrafii glin zwałowych
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela (Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź autorów Mapy glacitektonicznej Polski 1 : 1 000 000 na recenzję dr. Andrzeja Kraińskiego
  Abstract  PDF