Author Details

Paw, Krzysztof

  • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmienność składu chemicznego kwaśnych wód spływu powierzchniowego z czynnej hałdy odpadów górniczych reprezentujących osady krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract  PDF (Polish)