Author Details

Nejbert, Krzysztof

 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrologia skał magnetytowo-ilmenitowych (ferrolitów) występujących w SW części masywu suwalskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Naukowe wycieczki terenowe w ramach MAEGS-9
  Abstract
 • Vol 40, No 11 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o paragenezach kruszcowych w żyłach siarczków pierwotnych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oliwiny ze skał ultramaficznych masywu Jordanów–Gogołów (ofiolit sudecki)— zapis zróżnicowanych procesów geologicznych
  Abstract  PDF