Author Details

Mitko, Krzysztof

 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX) w wodzie i ściekach
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oznaczanie bromianów (V) w wodzie przeznaczonej do spożycia metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie ciągłej analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia (SFA) oraz detekcją spektrofotometryczną w oznaczaniu indeksu fenolowego w próbkach środowiskowych
  Abstract  PDF