Author Details

Jaworowski, Krzysztof

 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Głęboki badawczy otwór wiertniczy w strefie transeuropejskiego szwu tektonicznego na Pomorzu Zachodnim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  INPEC — pierwszy międzynarodowy projekt geologiczny koordynowany przez stronę polską zgłoszony w konkursie Unii Europejskiej
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projekt badawczy: "Rozwój transeuropejskiego szwu tektonicznego — kaledonidy pomorskie i ich przedpole"— wstępny przegląd wyników
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Produkcja geologiczna i produkt geologiczny - dole i niedole służb geologicznych
  Abstract
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rząd - społeczeństwo - świat biznesu a służba geologiczna w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja
  Abstract
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Państwowy Instytut Geologiczny - badania w wymiarze i w porządku regionalnym
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XIII Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i GeologiiKarbonu i Permu, Kraków, 28.08-02.09.1995
  Abstract
 • Vol 36, No 4 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XI Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Pekin 1987 r
  Abstract
 • Vol 35, No 4 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kanon petrograficzny najczęstszych skał osadowych
  Abstract
 • Vol 34, No 4 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Source of uranium in the Elbląg Formation (Upper Buntsandstein): sedimentological approach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 32, No 4 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki sedymentacji bursztynonośnych osadów trzeciorzędu z okolic Chłapowa
  Abstract
 • Vol 30, No 4 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W sprawie spolszczenia klasyfikacji skał węglanowych Dunhama
  Abstract
 • Vol 30, No 5 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki sedymentacji osadów prekambru i kambru w północnej Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 29, No 5 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka geologiczna 26. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 28, No 5 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  New techniques in regional sedimentological analysis
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wgłębne badania regionalne niemieckiej części Bałtyku obszarów przyległych świetle obrad 147. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Geologicznego, Greifswald, Niemcy, 04-06.10.1995
  Abstract
 • Vol 40, No 4 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XII Międzynarodowy Kongers Stratygrafii i Geologii Karbonu i Permu, Buenos Aires 1991 r.
  Abstract
 • Vol 10, No 11 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O pierzastej strukturze nagromadzenia szczątków graptolitów
  Abstract
 • Vol 12, No 11 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przestrzenna koncepcja facji i niektóre terminy facjalne
  Abstract
 • Vol 13, No 2 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kierunek transportu sylurskiej serii mułowcowej w północnej Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 20, No 8-9 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre pojęcia związane z dynamiką przepływów kształtujących struktury sedymentacyjne
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Edward Rühle (1905–1988) — w stulecie urodzin
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Stefan Młynarski 1934–2004
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O sztandarze Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oil- and gas-bearing sediments of the Main Dolomite (Ca2) in the Międzychód region: a depositional model and the problem of the boundary between the second and third depositional sequences in the Polish Zechstein Basin
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Państwowy Instytut Geologiczny jako archetyp państwowych instytutów badawczych
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  O roku ów! Kalendarium wydarzeń historycznych w roku utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przemówienie profesora Krzysztofa Jaworowskiego, reprezentującego Państwowy Instytut Geologiczny—Państwowy Instytut Badawczy, podczas uroczystości pogrzebowych Śp. Profesora Ryszarda Marcinowskiego Warszawa, 12.04.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (z dnia 03.07.2007 r.)
  Abstract  PDF