Author Details

Jankowski, Krzysztof

  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie argonowej plazmy mikrofalowej (Ar-MIP) do analizy wielopierwiastkowej próbek wody metodą spektrometrii emisyjnej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badanie możliwości zastosowania MIP do oznaczania metali ciężkich w materiałach środowiskowych (ściekach, ekstraktach gleb)
    Abstract  PDF (Polish)