Author Details

Jackowski, Krzysztof

  • Vol 62, No 12 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Pobór i przekazywanie próbek geologicznych w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze
    Abstract  PDF (Polish)