Author Details

Jóźwiak, Krzysztof

 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyznaczanie zasięgu strefy otuliny na podstawie przesłanek hydrogeologicznych — na przykładzie wybranych rejonów Kampinoskiego Parku Narodowego i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania monitoringowe wód podziemnych obszarów chronionych o róźnym poziomie antropopresji
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 11 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Rola wód podziemnych w zasilaniu mokradeł w różnych warunkach geomorfologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność stężeń gazów w powietrzu strefy aeracji środowiska naturalnego i przekształconego rolniczo
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jakość wód podziemnych w obszarze projektowanego ujęcia w Wojkowicach (trias, GZWP Bytom)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Azot mineralny w płytkich wodach podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka występowania mikroskładników w lokalnych systemach przepływu wód podziemnych w środowisku skał węglanowych i siarczanowych Niecki Nidziańskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konstrukcja i typowe uproszczenia w modelu geochemicznym – na przykładzie programu Phreeqc
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 11 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bazy danych hydrogeologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie modelowania geochemicznego jako elementu wspomagającego monitoring przyrodniczych obszarów chronionych
  Abstract  PDF