Author Details

Dzwinel, Krzysztof

 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwzględnienie prędkości DMO w konstrukcji modelu prędkościowego w celu poprawienia odzwierciedlenia budowy strukturalnej zapadliska przedkarpackiego (na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3D)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poszukiwanie „śladowych” obiektów geologicznych przy cząstkowej informacji geologicznej i sieci zaszumionych pomiarów geofizycznych
  Abstract  PDF (Polish)