Author Details

Chudy, Krzysztof

  • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rozwój metod rozpoznania warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonywania pionowych wyrobisk udostępniających złoże – przykład LGOM
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problemy ochrony złóż surowców balneologicznych a planowanie przestrzenne na przykładzie złoża torfu Kołobrzeg
    Abstract  PDF (Polish)