Author Details

Cabalski, Krzysztof

 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagrożenia budowli zabytkowych związane z rozwojem czynnych procesów geodynamicznych na przykładzie kościoła Św. Andrzeja w Brwilnie Górnym
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania bezpośrednie procesów samouszczelniania się składowisk mokrych na przykładzie składowiska w Przeworsku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody obrazowania elektrooporowego do rozpoznania podłoża Południowej Obwodnicy Warszawy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia obszarów miejskich – przykłady z aglomeracji warszawskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 9/2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Grunty antropogeniczne w dokumentowaniu warunków geologiczno-inżynierskich dla budowli drogowych – wybrane problemy
  Abstract  PDF