Author Details

Żuławiński, Krzysztof

  • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe techniki przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych w zastosowaniu do określenia szcze- gółowej budowy złoża ropy Radoszyn
    Abstract
  • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe elementy w interpretacji danych sejsmicznych dla utworów cenomańskich na przedgórzu Karpat
    Abstract  PDF (Polish)