Author Details

Zawidzka, Krystyna

 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rezultaty badań minerałów ciężkich w lessach - badań wykonanych przez warszawski ośrodek uniwersytecki - dyskusja
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 do rozpoznania stratygrafii, paleośrodowisk i paleogeografii czwartorzędu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 - replika
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyczyny zmian poziomu mórz i oceanów. Nowy model Cathlesa i
  Abstract
 • Vol 24, No 8 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Korelacja jednostek litostratygraficznych wapienia muszlowego Gór Świętokrzyskich i Śląska oraz ich pozycja chronostratygraficzna
  Abstract  PDF (Polish)