Author Details

Kenig, Krystyna

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie badań petrologicznych i mineralogicznych w określeniu litostratygrafii i litogenezy osadów plejstoceńskich
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  CECHY LITOLOGICZNE PLEJSTOCEŃSKICH GLIN MORENOWYCH ŹRÓDŁEM INFORMACJI STRATYGRAFICZNEJ I PALEOGEOGRAFICZNEJ — KONFERENCJA Warszawa, 21–22.11.2003
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zróżnicowanie petrograficzne i mineralne równowiekowych glin morenowych z wybranych obszarów Niżu Polskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 7 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sprawozdanie z udziału w objazdowych Warsztatach Geomorfologicznych w Egipcie
  Abstract
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena wartości interpretacyjnej współczynnika obtoczenia ziaren kwarcu z osadów czwartorzędowych (metoda fotograficzna)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Istota badań petrograficzno-litologicznych i ich rola w litostratygrafii -dyskusja
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania litologiczne osadów z otworów wiertniczych Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 2 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady interglacjału eemskiego na tle rozwoju sedymentacji plejstoceńskiej w profilu Lisówek (koło Grodziska Mazowieckiego)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 11 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil glin morenowych w Wólce Pietkowskiej (Nizina Podlaska) w świetle analiz litologicznych i mikroskopii elektronowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litogeneza piaszczystych osadów międzymorenowych w środkowej części Pojezierza Chełmińskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Sympozjum Terenowe Geologia Czwartorzędu i Procesy Geomorfologiczne Apatyty, Półwysep Kola, Rosja, 04–09.09.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 60, No 5 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady eoliczne (wydmowe) w suchym i półsuchym regionie płaskowyżu Alashan (Mongolia Wewnętrzna, Chiny)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja pt. Piaszczyste osady międzymorenowe na Niżu Polskim jako źródło informacji o środowiskach depozycji i paleogeografii Warszawa, 23–24.11.2006 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie piaszczystych osadów międzymorenowych dla badań plejstocenu Niżu Polskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady sedymentacji rzecznej i fluwioglacjalnej w profilach wiertniczych w rejonie Radzymina (środkowe Mazowsze)
  Abstract  PDF