Author Details

Dwucet, Krystyna

  • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Redepozycyjna transformacja lessów i gleb nalessowych po gwałtownej ulewie w dniu 15 września 1995 r. na Wyżynie Miechowskiej
    Abstract  PDF (Polish)