Author Details

Czajka, Krystyna

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Tendencje zmian czystości powietrza atmosferycznego w uzdrowiskach polskich w latach 1995–2004
    Abstract  PDF
  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena występowania wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach podziemnych będących surowcem do produkcji wód butelkowanych
    Abstract  PDF (Polish)