Author Details

Wójcik, Krystian

 • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – szósta runda przetargowa
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 1 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postĘpowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 12 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2019) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 10 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku
  Abstract  PDF