Author Details

Opęchowski, Konrad

  • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ obiektów głęboko posadowionych na strukturę strumienia filtracji wód podziemnych w obszarze wrażliwym na zmiany warunków hydrogeodynamicznych
    Abstract  PDF (Polish)