Author Details

Ślósarczyk, Kinga

 • Vol 66, No 8 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie modelowania geochemicznego oraz badań izotopowych siarczanów do identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych ujęcia Gliwice-Łabędy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
  Występowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
  Paradoksy w unormowaniach prawnych dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach
  Abstract  PDF