Author Details

Thiel, Kazimierz

 • Vol 16, No 12 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza pomiarów naprężeń naturalnych i modułów sprężystości w podłożu projektowanej zapory w Niedzicy
  Abstract  PDF
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych, Świnna Poręba, 25.10.1995
  Abstract
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowle podziemne wykonywane w złożonych warunkach geologicznych - 23.09.1993 Świnna Poręba -
  Abstract
 • Vol 22, No 1 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Działalność Podkomitetu Mechaniki Skał w latach 1972-1973
  Abstract
 • Vol 16, No 8 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza pomiarów wytrzymałości na ścinanie w podłożu projektowanej zapory w Niedzicy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 15, No 4 (1967) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Programowanie badań geologiczno-inżynierskich metodą MDC
  Abstract  PDF (Polish)