Author Details

Magiera, Kazimierz

  • Vol 20, No 10 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Kilka uwag o metodoIogii ustalania wartości zasobów surowców mineralnych w złożu
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 20, No 11 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe propozycje ustalania kryteriów bilansowości zasobów oraz sporządzania geologiczno- ekonomicznych ocen złóż surowców mineralnych stałych
    Abstract