Author Details

Madej, Kazimierz

 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża gazu ziemnego w osadach miocenu rejonu Rzeszowa (zapadlisko przedkarpackie) odkryte na podstawie wyników nowoczesnej kompleksowej interpretacji danych sejsmicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oil and gas fields in the Carpathians and the Carpathian Foredeep
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny)
  Abstract  PDF