Author Details

Ślizowski, Kazimierz

  • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwości zagospodarowania podziemnych złóż i struktur solnych w Polsce na składowisko odpadów promieniotwórczych
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geologiczne uwarunkowania składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli w Polsce
    Abstract  PDF