Author Details

Pochocka-Szwarc, Katarzyna

 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty geomorfologiczne w Tunezji — Holoceńskie i współczesne przemiany rzeźby
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadka zaniku jeziora skaliskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady interglacjału mazowieckiego w Budrach koło Węgorzewa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przykładowy model informacyjny dla wybranego odcinka autostrady A1
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady interglacjału mazowieckiego w Biedaszkach i Prynowie (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe spojrzenie na stratygrafię czwartorzędu w otworze Olszewo Węgorzewskie oparte na analizie wybranych cech teksturalnych i mineralno-petrograficznych osadów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty Geomorfologiczne — Islandia 2005
  Abstract  PDF
 • Vol 61, No 3 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jezioro Hańcza – wstępne wyniki geologicznej interpretacji obrazów sonarowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komentarz do tekstu H. Banaszuka: „Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000« PIG-PIB, Warszawa 2011”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 11 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z podstawowych form popularyzacji geoturystyki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 4 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 12 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVIII Konferencja z cyklu Statygrafia Plejstocenu Polski pt. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim Stara Kiszewa (k. Kościerzyny), 5–9.09.2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 10 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis glacilimnicznej sedymentacji w basenie Niecki Skaliskiej – północna część Pojezierza Mazurskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Pojezierza Mazurskiego Jeziorowskie, 6–10.09.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geotourism in the Suwałki Landscape Park
  Abstract  PDF