Author Details

Jarmołowicz-Szulc, Katarzyna

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geologiczno-kartograficzne jako podłoże analizy mineralogiczno-geochemiczno-petrograficznej
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań zespołów minerałów i materii organicznej w regionie bieszczadzkim
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowy Kongres Mineralogii Stosowanej—ICAM 2004 Aguas de Lindoia, Brazylia, 19–22.09.2004
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aplikacje badań kwarcu jako znacznika migracji fluidów
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania mineralogiczne brazylijskich agatów i ametytstów
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Minerały żyłowe polskich i ukraińskich Karpat fliszowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 9 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka wypełnień żyłowych w południowo-wschodniej części polskich Karpat (kalcyt, kwarc, bituminy)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Punktowe mikroanalizy izotopowe tlenu w kwarcu diagenetycznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Izotopowo-inkluzyjne badania spoiw diagenetycznych w obrębie złoża gazu Paproć-Cicha Góra
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Systematyka inkluzji fluidalnych w wypełnieniach przestrzeni porowej skał osadowych paleozoiku Niżu Polskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 3 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IV Ogólnopolska Sesja Naukowa - Datowanie minerałów i skał - Lublin, 11-12.12.1997
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3. Austriackie spotkanie informacyjne (3. OsterreichischesFluid Info Treffen), Graz, Austria, 09-10.11.1995
  Abstract
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XIII European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI), Sitges, Hiszpania, 20-23.06.1995
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin, 26-27.10.1995
  Abstract
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3. Konferencja Nauki mineralogiczne w Karpatach Miszkolc, Węgry, 09–10.03.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Złoża kimberlitowe i aluwialne w rejonie Kimberley – 155 lat od odkrycia diamentów w Afryce Południowej
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  X Ogólnopolska "Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii" Warszawa, 15–16 kwietnia 2021
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania mikrotermometryczne i ramanowskie inkluzji w minerałach w rejonie Rabego (Karpaty) – praktyka eksperymentalna
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IX Ogólnopolska Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii Warszawa, 28–29.03.2019
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane elementy badań petrologicznych w dolomicie głównym złoża BMB
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jeden z siedmiu naturalnych cudów świata – Góra Stołowa w RPA
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geochronologiczne skał podłoża krystalicznego na obszarze północno-wschodniej Polski – przegląd i podsumowanie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 2 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wulkanizm rejonu Auckland, Nowa Zelandia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 6 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamień w zabytkowych budowlach Brisbane (Australia)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 4 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 7 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja „Badania geologiczne i hydrogeologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim” – Lwów, Ukraina, 22–25.05.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 11 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 34. Międzynarodowy Kongres Geologiczny Brisbane, Australia, 5–10.08.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 9 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie skanera rdzeni wiertniczych do wstępnych badań petrograficznych na przykładzie skał magmowych z profili trzech wierceń w bloku małopolskim
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 10 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Studium petrologiczno-mineralogiczno-geochemiczne skał w profilu dolomitu głównego w otworze Mo-1
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE European Current Research on Fluid Inclusions — XX ECROFI Grenada, Hiszpania, 21–27.09.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XIX Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej – CBGA 2010 Saloniki, Grecja, 23–26.09.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Ogólnopolska X Konferencja pt. Datowanie minerałów i skał Lublin, 23–24.10.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Piaszczysto-skalista pustynia Wadi Rum w południowej Jordanii
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii Warszawa, 18–19.05.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geochemia izotopów pierwiastków lekkich—badania mineralogiczne i geochemiczne wypełnień szczelin w wybranych jednostkach Karpat Wschodnich
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szczegółowe badania petrograficzne skał z melanżu tektonicznego w Jabłonkach (Bieszczady)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowy stolik grzewczo-chłodzący w PIG—zalety i wady
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza inkluzji fluidalnych w wypełnieniach przestrzeni porowej skał czerwonego spągowca w wybranych rejonach Niżu Polskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Sympozjum Geochemii Stosowanej (24 IAGS) Kanada, Fredericton, Nowy Brunszwik, 1–6.06.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XV Spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych—MAEGS Zasoby naturalne a polityka ogólna: badania naukowe, zarządzanie, środowisko Tallin, Estonia, 16–20.09.2007
  Abstract  PDF