Author Details

Jacher-Śliwczyńska, Katarzyna

  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Abstract  PDF