Author Details

Jóźwik, Katarzyna

 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartografia geologiczna – główne zadania koordynowane i realizowane przez Państwową Służbę Geologiczną funkcjonującą w ramach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 4 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej Dublin, 28–30.01.2015
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 9 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej –Wilno, 3–6.06.2014
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Wyzwania kartografii geologicznej w Polsce
  Abstract  PDF