Author Details

Godyń, Katarzyna

  • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Czarne łupki dolnego karbonu — skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego
    Abstract  PDF