Author Details

Dzierwa, Katarzyna

  • Vol 51, No 2 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rekonstrukcja dynamiki procesów eolicznych i czasu ich trwania na podstawie wybranych cech teksturalnych osadów wydmy w Cięciwie
    Abstract  PDF (Polish)