Author Details

Piskorek, Karolina

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza stężeń azotanów w wodach podziemnych Polski (2004–2015) z uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenie ze źródeł rolniczych
    Abstract  PDF (Polish)