Author Details

Zawistowski, Karol

  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Modelowanie numeryczne w celu oceny wpływu eksploatacji rud miedzi w Lubińsko-Głogowskim Obszarze Miedzionośnym na warunki eksploatacji ujęcia „Sobin–Jędrzychów”
    Abstract  PDF (Polish)