Author Details

Kiełbasiński, Kamil

  • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 58, No 9/2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zachowanie się glin lodowcowych z warszawskiego Ursynowa podczas obciążeń statycznych i dynamicznych
    Abstract  PDF