Author Details

Pietsch, Kaja

 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ prędkości i tłumienia fal sejsmicznych na wyniki interpretacji złożowej zapisu sejsmicznego w strefach wielopoziomowych złóż gazu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczno-geofizyczna interpretacja podkarpackich struktur gazonośnych dewonu na obszarze Lachowice-Stryszawa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 10 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projektowanie metodyki prac sejsmicznych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym na podstawie modelowania teoretycznego pola falowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania anomalii sejsmicznych w strefach pionowej migracji gazu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyka w geologii i górnictwie - badania poznawcze i utylitarne - jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego - Krynica, 22-24.05.1996
  Abstract
 • Vol 25, No 11 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Identyfikacja śródcechsztyńskich granic odbijających północnej części monokliny przedsudeckiej na podstawie współczynników odbicia
  Abstract
 • Vol 22, No 8 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Próba określenia intensywności odbitych fal refrakcyjnych na obszarze "wyspy rzeszowskiej"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE W. MORAWSKI (red.) — Zastosowanie metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych i zaburzeń glacitektonicznych na przykładzie południowej Warmii.
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 12 (2019) - Historia geologii
  WSPOMNIENIA Jerzy Kowalczuk (1926–2019)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem?—studium modelowe
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych na podstawie atrybutów sejsmicznych oraz danych geofizyki otworowej, przedgórze Karpat
  Abstract  PDF