Author Details

Mazurkiewicz, Justyna

  • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Część II. Przykład ujęcia Zawoja-3
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski. Część I
    Abstract  PDF (Polish)