Author Details

Ciesielczuk, Justyna

 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Propozycje badań geochemiczno-mineralogicznych dla skał magmowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa oraz Strzelina (Sudety) na tle wybranych masywów granitoidowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 70, No 11 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA XXVII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Rudy k. Rybnika, 20–23.10.2022
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Ustroń, 14–17.10.2004
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowisko sedymentacji i domniemane Źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 10 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Stanisław Ostaficzuk 1935–2021
  Abstract  PDF
 • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach
  Abstract  PDF (Polish)